Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Ajankohtaista

17.12.2015
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2015 eduskuntavaaleissa

22.7.2015 Europarlamenttivaalien vaalirahoitusilmoitukset pidetään julkaistuna kuuden vuoden ajan vaalin tuloksen vahvistamisesta. Vuoden 2009 europarla-menttivaalien vaalin tulos vahvistettiin 10.6.2009 joten näiden vaalien ilmoitukset on poistettu julkaisusta.

13.5.2015
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta vuodelta 2014

24.4.2015
Vaalirahoitusilmoituksen tekevät eduskuntavaalissa kansan-edustajaksi valitut ja vaalien tulosta vahvistettaessa varaedustajaksi määrätyt. Tarkastusvirasto toimittaa kaikille ilmoitusvelvollisille ohjeen vaalirahoitusilmoituksen tekemistä varten viikolla 18. Verkkopalvelussa voi ilmoituksia tehdä sähköisesti 23.4.2015 alkaen.

Kirjallisten vaalirahoitus-ilmoitusten tulee olla perillä valtiontalouden tarkastus-virastossa 22.6.2015 klo 15 mennessä. Verkossa voi omilla pankkitunnuksilla ilmoituksia tehdä sähköisesti vielä 22.6.2015 klo 24 asti. Ilmoituksen voi tehdä verkkopalvelussa tai lomakkeella.

20.4.2015
Vaalirahoitusilmoituksia voi tehdä vasta kun vaalin tulos on vahvistettu.

19.3.2015
Eduskuntavaalit 2015: Tietoa medialle ja ehdokkaille vaalirahoitusilmoituksista ja niiden valvonnasta

Mediatiedote [pdf, 12 KB]

Tehdyt ilmoitukset: Vaalirahoitus

Tehdyt ilmoitukset: Puoluerahoitus


Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV valvoo vaali- ja puoluerahoitusta sekä vastaanottaa ja julkaisee puoluelaissa ja vaalirahoituslaissa säädettyjä asiakirjoja.

Tältä sivustolta löytyvät ohjeet ilmoitusten toimittamisesta tarkastusvirastolle, ehdokkaiden ja puolueiden tekemät ilmoitukset, vaalirahoitus-ilmoitukset kustakin vaalista sekä puolueiden tilinpäätöstiedot.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on valvonut 1.5.2009 lähtien vaalirahoitusta ja 1.9.2010 lähtien puoluerahoitusta. Vuodesta 2000 huhtikuun 2009 loppuun saakka vaalirahoitus-ilmoitukset tehtiin kunnallisvaaleissa kuntien keskusvaalilautakunnille ja muissa vaaleissa oikeus-ministeriölle. Lisää tietoa vaalien tulos- ja tietopalveluista, puolueista, puolueen rekisteröimisestä, yleisistä vaaleista ja niiden toimittamisesta löytyy oikeusministeriön sivuilta www.vaalit.fi

Rekisteriseloste [pdf, 23 KB]